List otwarty do Senatu Akademickiego SGGW

Dodał - sty 4, 2018 - Aktualności |

Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Senat Akademicki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

List otwarty

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA pragnie podziękować społeczności Uczelni za 30 lat współpracy, która umożliwiała naszej organizacji non-profit nie tylko rozwój lecz przede wszystkim pomoc najsłabszym członkom naszego społeczeństwa.

Początki hipoterapii na terenie SGGW to lata 80-te ubiegłego wieku, ale prawdziwy rozwój umożliwiała nam nowa umowa o współpracy podpisana 30 października 2001 r., na mocy której na terenie przy ul. Nowoursynowskiej 100 działał ośrodek terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki tej umowie ośrodek, ciągle rozwijał się dostarczając terapii i wsparcia ponad 100 osobom tygodniowo. Do września 2017, kiedy to zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia ośrodka przez obecne władze SGGW, z hipoterapii i innych form terapii (integracji sensorycznej, psychoterapii, terapii pedagogicznej) skorzystało ponad 1000 dzieci.

Działalność Fundacji HIPOTERAPIA potrafiły docenić nie tylko Władze Uczelni. Fundacja była również znana i ceniona zagranicą. Przedstawiciele Fundacji zasiadali w zarządzie międzynarodowej organizacji hipoterapeutycznej HETI, na organizowane przez Fundację konferencje międzynarodowe przybywali liczni przedstawiciele ośrodków zagranicznych. W roku 2006 ośrodek przy Nowoursynowskiej 100 odwiedziła Jej Wysokość Księżniczka Anna i dzięki jej osobistemu wsparciu i pomocy Ambasady Brytyjskiej został on wyposażony dodatkową infrastrukturę, w tym w salę do terapii integracji sensorycznej.

W ośrodku prowadzono nie tylko terapię ale również zajęcia dydaktyczne, praktyki odbywali tu studenci SGGW, głównie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Wydziału Nauk Społecznych. Studenci, absolwenci i pracownicy SGGW byli wolontariuszami Fundacji i wspierali ją w realizacji głównej misji, czyli prowadzeniu zajęć hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dzięki współpracy z Uczelnią Fundacja, dysponująca wykwalifikowaną kadrą, mogła wspierać badania naukowe dotyczące wpływu hipoterapii na osoby niepełnosprawne oraz przyczyniać się do rozwoju profesjonalnej hipoterapii organizując międzynarodowe konferencje, służąc pomocą przy pisaniu prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich, biorąc udział w projektach Programów Leonardo da Vinci i Erasmus+.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez wszystkie te lata wspierali nas umożliwiając nam niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Pana Profesora Włodzimierza Klucińskiego Rektora SGGW w latach 1996-2002 i Pana Profesora Tomasza Boreckiego Rektora SGGW w latach 2002-2008. Ich wrażliwość na potrzeby najsłabszym i realne wsparcie jakiego nam udzielali stało się kamieniem milowym w rozwoju naszej organizacji.

Dziękujemy pracownikom naukowym Uczelni, którzy współpracowali z nami podczas międzynarodowych konferencji hipoterapeutycznych organizowanych przez Fundację we współpracy z SGGW kolejno w latach 2002, 2005, 2008, 2012, 2016.

Cieszymy się, że mogliśmy być wykładowcami na Uniwersytecie Otwartym SGGW i przybliżać tematykę hipoterapii jego słuchaczom.

Gratulujemy wszystkim studentom SGGW, którzy hipoterapię i naszą organizację wybrali na temat swoich prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich i cieszymy się, że mogliśmy być pomocni przy ich powstawaniu.

Gorące słowa podziękowania kierujemy do wszystkich studentów, absolwentów i pracowników SGGW, którzy byli wolontariuszami w ośrodku hipoterapii i wspierali naszą organizację oddając swój czas, siły i serce! Bez Waszej pomocy działalność ośrodka byłaby niemożliwa.

Po trzydziestu latach stała się rzecz trudna do wyobrażenia. Ta trwająca od lat i niezwykle owocna współpraca legła w gruzach. Terapia ponad setki dzieci musiała zostać przerwana. Obecne Władze Uczelni nie znalazły sposobu na kontynuację współpracy z naszą organizacją i ośrodek hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnoprawnym HIPOTERAPIA przestał istnieć.

Nie tracimy nadziei że uda nam się odtworzyć hipoterapię gdzie indziej, na razie jednak, pomimo trwających od miesięcy poszukiwań, w które zaangażowani są rodzice naszych pacjentów, zaprzyjaźnione środowisko organizacji pozarządowych, władze i urzędnicy miejscy, nie udało się znaleźć nowego miejsca w którym możliwe byłoby prowadzenie terapii.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ciepła, miłości i dobroci oraz refleksji i zadumy nad minionym rokiem. Sobie zaś życzymy wytrwałości w poszukiwaniach i spotkania na naszej drodze kolejnych ludzi dobrej woli, którzy nas nie zawiodą i wesprą, abyśmy mogli dalej nieść pomoc najbardziej potrzebującym i najbardziej bezbronnym członkom naszego społeczeństwa.

 

Z poważaniem,

w imieniu Rady, Zarządu i Podopiecznych Fundacji

Anna Strumińska