Czym jest hipoterapia ?

Zgodnie z definicją zawartą w Kanonach Polskiej Hipoterapii – hipoterapi to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej ispołecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

O hipoterapii