Zespół terapeutyczny

Zespół na stałe współpracujący z Fundacją, prowadzący bezpośrednio zajęcia terapeutyczne z dziećmi, konsultujący je oraz uczestniczący w innych pracach warunkujących istnienie Fundacji liczy łącznie 28 osób.

Hipoterapeuci/rehabilitanci

Anna Sikorska – mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta SI

Hipoterapeuci/pedagodzy i psycholodzy

Katarzyna Bronc – mgr pedagogiki (UW), instruktor hipoterapii PTHip, ukończyła kursy: dogoterapii, skutecznego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu (APS) oraz wychowawcy obozowego

Joanna Dzwonkowska – mgr surdopedagogiki, logopeda, neurologopeda, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Barbara Gąsiorowska – mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

Maria Ryszkiewicz – studentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa, mgr psychologii, instruktor rekreacji, ruchowej ze spec. hipoterapii i jeździectwa

Natalia Smagacz – mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jazdy konnej, terapeuta SI

Justyna Karpińska – mgr psychologii, instruktor hipoterapii PTHip

Karolina Klebus – mgr pedagogiki, instruktor hipoterapii PTHip, dogoterapeuta

Hipoterapeuci

Ewa Kwiecień – instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa

Jerzy Krężel – dr inż. nauk technicznych,

Dominika Kusz – inst. rekreacji ruchowej ze spec. jeździectwa

Anna Pycak – mgr inż. zootechniki, inst. rekreacji ruchowej ze spec. jeździectwa,

Izabela Pawłowska – mgr inż. zootechniki, w trakcie kursu hipoterapii PTHip

Kamila Seweryn – mgr inż. zootechniki, instruktor jeździectwa

Andrzej Stefański – inst. rekreacji ruchowej ze spec. jeździectwa,

Ewa Poznańska-Ziomek – mgr ekonomii

Instruktorzy jazdy konnej

Katarzyna Karpiłowska – licencjat z turystyki i rekreacji,

Anna Strumińska – mgr biologii

Konsultanci/superwizorzy

Alicja Paszkiewicz – dr n. o kult. fiz. ze spec. fizjoterapia, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

Agnieszka Mazur – mgr rehabilitacji, inst.. rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath

Michał Kaczor – mgr psychologii, inst. rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii

Iwona Jeziorska – mgr pedagogiki terapeutycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta SI, terapeuta motywujący

Anna Michalska – mgr surdopedagogiki

Monika Mokrzyszczak – mgr oligofrenopedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze spec. jeździectwa

Joanna Piłat – mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Joanna Salbert – mgr psychologii, psychoterapeuta, inst. rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii i jazdy konnej

Dominika Ustjan – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Renata Werpachowska – mgr resocjalizacji, mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI