Zespół terapeutyczny

Zespół na stałe współpracujący z Fundacją, prowadzący bezpośrednio zajęcia terapeutyczne z dziećmi, konsultujący je oraz uczestniczący w innych pracach warunkujących istnienie Fundacji liczy łącznie 26 osób. Są to:

 

Hipoterapeuci/rehabilitanci:

Zuzanna Hanke-Kręcielewska - mgr wych. fiz., instruktor rekreacji ruchowej spec. hipoterapia, jazda konna

Monika Polańska – mgr rehabilitacji,

Magdalena Szczęsna - mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

Hipoterapeuci/pedagodzy i psycholodzy:

Katarzyna Bronc – mgr pedagogiki

Joanna Dzwonkowska - mgr surdopedagogiki, logopeda, neurologopeda, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Barbara Gąsiorowska hipoterapeutka

Barbara Gąsiorowska - mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

Maria Ryszkiewicz – studentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, instr. rekreacji

ruch. ze spec. hipoterapii i jeździectwa

Natalia Smagacz - mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jazdy konnej, terapeuta SI

Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii:

Ewa Kwiecień hipoteraputka

Ewa Kwiecień – instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa

Jerzy Krężel - dr inż. nauk technicznych

Anna Pycak - mgr inż. Zootechniki

Andrzej Stefański – inst. rekreacji ruch. ze spec. Jeździectwa

Katarzyna Żubrżycka – mgr inż. specjalności technologii żywności

Instruktorzy jazdy konnej:

Katarzyna Karpiłowska – licencjat z turystyki i rekreacji

Anna Strumińska – mgr biologii

Konsultanci:

Agnieszka Mazur – gr rehabilitacji, inst.. rekrecji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath

Alicja Paszkiewicz – dr n. o kult. fiz. ze spec. fizjoterapia, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

Anna Sikorska – mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta SI

Michał Kaczor - mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Iwona Jeziorska - mgr pedagogiki terapeutycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii, terapeuta SI, terapeuta motywujący

Anna Michalska – mgr surdopedagogiki

Joanna Piłat – mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Joanna Salbert – mgr psychologii, psychoterapeuta, inst. rekreacji ruchowej ze spec. hipoterapii i jazdy konnej

Aleksandra Szymańska – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Dominika Ustjan – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Renata Werpachowska – mgr resocjalizacji, mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI