Historia

2017

Likwidacja ośrodka hipoterapii Fundacji przy ul. Nowoursynowskiej 100 na Wolicy (15.X.2017r.)
Otwarcie na Natolinie gabinetu terapeutycznego „Koń na biegunach” (11.12.2017r.)

2016

Organizacja V Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej „Stępem przez życie” pod patronatem Rektora SGGW.

2015

Śmierć Pana Prof. Krzysztofa Świeżyńskiego członka Rady Fundacji, jej mentora i wielkiego przyjaciela

2014

Śmierć Pana Waldemara Całki członka Rady Fundacji i jej pierwszego sponsora

2012

Obchody XX-lecia Fundacji i odznaczenie Prezesa Anny Strumińskiej Złotym Krzyżem Zasługi

Organizacja IV Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej „Hipoterapia możliwości wspólnego kształcenia” pod patronatem Pani Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP.

2011

Organizacja warsztatów „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii” w ramach projektu „Hipoterapia możliwości wspólnego kształcenia” Programu Leonarda da Vinci (Finlandia, Polska, Wielka Brytania)

2009

Wybór Joanny Dzwonkowskiej, hipoterapeutki Fundacji, do władz FRDI – Światowej Federacji Jeździectwa Terapeutycznego (11 sierpnia)

2008

XX-lecie ośrodka hipoterapii na Ursynowie

III Międzynarodowe Seminarium Hipoterapeutyczne „Z koniem łatwiej”(15-16 listopada)

2006

Wizyta Jej Książęcej Wysokości księżniczki Anny w ośrodku hipoterapii przy ul. Nowoursynowskiej 100

2005

II Międzynarodowe seminarium Hipoterapeutyczne „Na początku był koń” 12-13 listopada

2004

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego rozbudowuje ośrodek hipoterapii, powstają dodatkowo sala gimnastyczna, gabinet terapeutyczny i świetlica

2002

Międzynarodowe Seminarium Hipoterapeutyczne „Gdzie kończy się człowiek a zaczyna koń…” odbyło się w dniach 9-10 listopada 2002 r. w Warszawie z okazji X-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.

2000

Utworzenie sekcji jeździeckiej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,,JORDAN”.

1995

Ośrodek Hipoterapii jako pierwszy w Polsce uzyskuje patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i zgodę na prowadzenie szkoleń hipoterapeutów.

Klub Jeździecki Olimpiad Specjalnych ,,PŁAJ”. rozpoczyna działalność przy Ośrodku Hipoterapii na Ursynowie.

1992

Członkowie zespołu terapeutycznego Ośrodka Hipoterapii i rodzice dzieci niepełnosprawnych zakładają Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.

1988

Pani dr Maria Należyty wprowadza hipoterapię do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W Warszawie na Ursynowie, na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, powstaje Ośrodek Hipoterapii. W skład zespołu terapeutycznego ośrodka wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, logopedii i jeździectwa, którzy prowadzą terapię dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami rozwojowymi.