Misja i cele

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA rozpoczęła działalność w listopadzie 1992 r. Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 91766. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundację założył zespół ludzi, którzy od 1988 r. prowadzili zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, głównie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Misją Fundacji jest działanie na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, walka o przynależne im prawa.

Celami Fundacji są:

pomoc dzieciom niepełnosprawnym, głównie przez prowadzenie terapii,
popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w niektórych schorzeniach dzieci i młodzieży,
doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów,
troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów hipoterapeutycznych.

W realizacji celów Fundacji uczestniczą lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, instruktorzy hipoterapii i jazdy konnej oraz społecznicy – głównie rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy w rozwoju hipoterapii widzą jedną z dróg pomocy ich dzieciom.