Zespół terapeutyczny

Zespół na stałe współpracujący z Fundacją, prowadzący bezpośrednio zajęcia terapeutyczne z dziećmi, konsultujący je oraz uczestniczący w innych pracach warunkujących istnienie Fundacji liczy łącznie 28 osób.