Publikacje

SPIS PUBLIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO FUNDACJI

Publikacje zagraniczne

 1. J. Dzwonkowska: Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2008 artykuł „The Development of Communicative Skills in Children with Delayed Speech Development during Hippotherapy Sessions”
 2. M. Kaczor: Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2009 artykuł „Behavioral Therapies in Riding Therapy Practice”
 3. J. Krężel: Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding (2013) artykuł Scientific or non-scientific approach to hippotherapyWhich one to choose and why?
 4. A. Strumińska: Therapeutisches Reiten nr 5/2007 artykuł „Wanderritt – Begegnung mit Nature und Kunst
 5. A. Strumińska: Scientific and Educational Journal of Therapeutic Riding 2008 artykuł „Therapeutic Horse Riding a Natural Therapy for Disabled People
 6. A. Strumińska: Horse and I, wyd. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, 2009
 7. A. Szymańska: Therapeutisches Reiten nr 3/2004 artykuł „Various Aspects of Parents’ Presence at the Hippotherapeutic Sessions”

 

Publikacje polskie

Publikacje książkowe

 1. Anna Strumińska (red.), Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, red Anna Struminska, PWRiL, Warszawa 2003, II wydanie 2007,
 2. Barbara Gąsiorowska w: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka red. Bogusławy Beaty Kaczmarek, IMPULS, 2009
 3. Natalia Smagacz, Hipoterapia a edukacja dzieci z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia w Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, red. Michał Białas.
 4. Anna Strumińska, Horse and I, wyd. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, 2009
 5. Anna Strumińska, Koń i ja, wyd. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, 2016

Publikacje w czasopismach

Przegląd Hipoterapeutyczny 2006/1(1)

 1. B. Gąsiorowska „Od bierności do inicjatywy i aktywności. Włączenie programów aktywności Ch. Knilla do zajęć hipoterapii”
 2. A. Strumińska „Rajd konny – spotkanie z naturą i sztuką”
 3. M. Witkowska „Obserwacja sprawności motorycznej dzieci niewidomych i niedowidzących uczestniczących w zajęciach terapeutycznej jazdy konnej”
 4. J. Dzwonkowska „Rozwijanie umiejętności komunikacji u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy podczas zajęć hipoterapeutycznych”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2006/2(2)

 1. M. Szymańska, A. Wiatrowska, B. Nowicka „Psychoedukacja młodzieży z zespołem Downa w trakcie zajeć terapeutycznej jazdy konnej”
 2. J. Piłat „Hipoterapia a słownik bierny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”
 3. I. Jeziorska, D. Ustjan „Terapia z koniem jako metoda zwiększająca otwartość osób chorych na schizofrenię do wchodzenia w relacje interpersonalne”
 4. B. Gąsiorowska „Zabawy elementarne – ich znaczenie dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zastosowanie w hipoterapii”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2006/3(3)

 1. Witkowska „Początki hipoterapii w Polsce i na świecie”

 

 Przegląd Hipoterapeutyczny 2007/2(5)

 1. Strumińska „Hipoterapia – definicja, kanony, etyka”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2007/3(6)

 1. Strumińska „Koń i ja. Pytanie i odpowiedzi”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2008/1(7)

 1. J. Salbert „Z koniem łatwiej – prezentacja programu usprawniania funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych.
 2. J. Dzwonkowska, M. Mokrzyszczak „Razem znaczy skuteczniej –autorski program włączenia hipoterapii w pracę przedszkola integracyjnego”
 3. M. Kaczor „Behawioryzm w praktyce hipoterapeutycznej, czyli o wykorzystaniu terapii behawioralnych w hipoterapii”
 4. B. Gąsiorowska „Kropeczki – program wspomagający terapeutyczną jazdę konną dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego”
 5. J. Piłat „Wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej w czasie zajęć hipoterapii”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2008/2(8)

 1. I. Jeziorska, D. Ustjan „Strach – wróg czy sprzymierzeniec w trakcie zajęć hipoterapii”
 2. D. Brzeska, M. Ryszkiewicz „Trening jeździecki osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 3. K. Sikorska-Samborska „Jak nauczyć dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych czyścic konia?”
 4. A. Paszkiewicz „Zastosowanie hipoterapii w zmniejszaniu zaburzeń schematu ciała u dzieci z porażeniem mózgowym”
 5. M. Witkowska „Hipoterapia dzieci ze spastyczna postacią mózgowego porażenie dziecięcego”

Przegląd Hipoterapeutyczny 2009/1(9)

 1. I. Jeziorska, D. Ustjan „Mechanizmy obronne najczęściej spotykane podczas zajęć hipoterapeutycznych”
 2. N. Smagacz „Praca z koniem do hipoterapii na różnych etapach jego przygotowania”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2010/1(11)

 1. I. Jeziorska, D. Ustjan „Zasady prowadzenia terapii z koniem dla osób chorujących na schizofrenię”
 2. A. Sikorska, M. Szczęsna „Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego”
 3. J. Krężel „Hipoterapia – tajemna sztuka uzdrawiania, czy sztuka rehabilitacji?”
 4. N. Smagacz „ABC Parajeździectwa”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2011/1(12)

 1. Smagacz „Omówienie wyników badań stanu wiedzy na temat hipoterapii pracowników warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych”

 

Przegląd Hodowlany  2011/11

 1. Łojek, A. Strumińska, A. Łojek – Hipoterapia – człowiek i koń w relacji terapeutycznej

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2012/1(13)

 1. M. Kaczor „Rysunek jako metoda diagnostyczna oraz sposób oceny odbioru hipoterapii przez dziecko”
 2. I. Jeziorska, D. Ustjan „Higiena pracy hipoterapeuty”
 3. B. Gąsiorowska „Rozwój funkcji ręki i jego stymulacja w trakcie zajęć hipoterapii”
 4. A. Strumińska, K. Zaruska „Zastosowanie hipoterapii w walce o poprawę funkcji motorycznych dzieci z zespołem Aspergera”
 5. J. Dzwonkowska „Mały słownik komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla hipoterapeutów”
 6. I. Piechowska „Pasożyty i ich wpływ na dobrostan konia i jego funkcjonowanie podczas zajęć hipoterapii”
 7. A. Paszkiewicz, J. Tłuczkiewicz „Możliwości zastosowanie elementów metody NDT Bobath w hipoterapii”
 8. N. Smagacz „Skala wyszkolenia jeźdźca i jej zastosowanie w paraujeżdżeniu”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2013/1(14)

 1. E. Kwiecień „Rola terapeutycznej jazdy konnej w procesie rehabilitacji osoby po wypadku”
 2. I. Jeziorska, D. Ustjan „Koń – czynnik sprzyjający czy przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu hipoterapeuty”
 3. A. Sikorska, M. Szczęsna „Proste sposoby zapobiegające przeciążeniu w pracy hipoterapeuty”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2014/1(15)

 1. Sikorska „Zasady postępowania i korekcja wad postawy oraz skolioz w trakcie zajęć hipoterapii”
 2. Sikorska „Rola bodźca dotykowego w hipoterapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2015/1(16)

Ewa Kwiecień „Integracyjne obozy jeździeckie w Supraślu”

 

Przegląd Hipoterapeutyczny 2016/1(17)

 1. Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan „Wybrane zagadnienia z dialogu motywującego i ich wykorzystanie w hipoterapii”
 2. Anna Sikorska „Zastosowanie teorii taśm anatomicznych wg Meyers’a w hipoterapii”
 3. Barbara Gąsiorowska, Joanna Salbert „Budowanie relacji z pacjentami w terapii z udziałem konia”
 4. Katarzyna Bronc „Rola muzyki i tańca w usprawnianiu psychofizycznym i społecznym jeźdźców niepełnosprawnych intelektualnie”
 5. Barbara Gąsiorowska „Check-list w hipoterapii dzieci z zaburzeniami integracji”
 6. Anna Strumińska „Rola terapeutycznej jazdy konnej w kształceniu ustawicznym i wychowaniu młodzieży niepełnoprawnej intelektualnie”
 7. Renata Werpachowska „Znaczenie zajęć z udziałem konia w terapii dorosłych osób z autyzmem”.