Władze

RADA FUNDACJI

Przewodniczący Rady:
lek. med Maria Należyty – lekarz specjalista II stopnie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
Członkowie Rady:
mgr Hanna Całka – pierwszy sponsor
dr Anna Domżał-Stryga – lekarz neurolog
mgr Ewa Czownicka – psycholog
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – lekarz weterynarii

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu:
Anna Strumińska
Członkowie Zarządu:
Monika Mokrzyszczak
Barbara Felicka