Sponsorzy

SPONSORZY 2016

Dwudziesty czwarty rok działalności Fundacji HIPOTERAPIA zawdzięczamy, podobnie jak wszystkie poprzednie lata, naszym sponsorom.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wspiera Fundację od początku jej istnienia. Udostępnia nam pomieszczenia terapeutyczne, teren do prowadzenia zajęć hipoterapii i stajnię dla naszych koni. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest naszym strategiczny sponsorem, bez wsparcia którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ośrodka hipoterapii przy ul. Nowoursynowskiej.

Zawody jeździeckie i piknik integracyjny mogły się odbyć dzięki pomocy licznych wolontariuszy i sponsorów. Byli wśród nich Benefit Systems i Monika Rudecka, BENIKA, BISK, VISION, Pan Wojciech Sikorski, Państwo Lissowscy, Panie: Lidia Butowska, Agata Kościelniak, Edyta Twaróg, Iza Pawłowska, Marta Marczewska, A. Szymańska oraz uczestnicy warsztatów plastycznych Ośrodka Terapii w Środowisku I Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Pani Aleksandra Majchrzak z Ratlomed zapewniła opiekę medyczną w trakcie zawodów, a Natoliński Ośrodek Kultury ich nagłośnienie.

Są sponsorzy, którzy towarzyszą nam wiernie od lat. Należą do nich przede wszystkim Pan Michał Rusiecki i Pan Mirosław Szymczak (BISK S.A.).

Olbrzymią pomocą dla nas są osoby, które 1% swojego podatku przekazują na naszą Fundację. Dzięki kwocie 26.956,01 zł z 1% podatku uzyskanej w 2016 r. mogliśmy dofinansować naszym podopiecznym 540 sesji hipoterapeutycznych. Jest to kropla w morzu potrzeb, bo odbyło się ich w tym roku pięciokrotnie więcej! Dziękujemy wszystkim przekazującym 1% swojego podatku naszej Fundacji, udzielając tym samym ogromnego wsparcia naszym podopiecznym, którzy dzięki temu nie muszą pokrywać pełnego kosztu zajęć hipoterapeutycznych.

A oto alfabetyczna lista tych, którzy udzielili nam wsparcia w tym roku:
Benefit Systems S.A.
BISK S.A.
Borkowska Małgorzata
Dukiewicz Joanna
Hatała Krystian
Kłos Zdzisław
Lissowska Izabela
Middle Equestrian Convention
Piechowska Iwona
Potyralska Maria
Rusiecki Michał
Rzeszotek Grzegorz
Sikorska Marta
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szramka Karol
Szysz Żaneta
Uczestnicy pikniku z Płajem
Zarzycka Joanna
1% podatku od osób fizycznych

Darami rzeczowymi na loterię fantową wsparli nas Siemens, BENIKA S.A., BISK, VISION S.A., a na aukcję przedmiotów artystycznych dostarczyli Edyta Twaróg, Wojciech Sikorski, Agata Kościelniak, Iza Pawłowska, uczestnicy warsztatów plastycznych Ośrodka Terapii w Środowisku I Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Dary rzeczowe otrzymaliśmy również od pp. Lissowskich i p. M. Perłowskiego, który podarował naszym koniom siodło!

Lista naszych sponsorów nie jest długa. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, tym którzy pozostali nam wierni i nowym sponsorom, którzy zechcieli nam pomóc.

 

sponsorzy

Pracownicy BNP Paribas podczas pikniku z Płajem w roku 2014 przygotowali i poprowadzili aukcję, loterię i kącik łasucha!